bagkrop

bagkrop
hind part of the body;
(på insekt) abdomen.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • bagkrop — bag|krop sb., pen, pe, pene …   Dansk ordbog

  • Kentaur — Kentauren er et fabeldyr fra den græske mytologi, normalt består den af en menneske overkrop, som sidder på forkroppen af en lille hest, i stedet for hestens hoved og hals. Ofte har de hesteøre. De mest kendte kentaurer er Chiron og Nessus.… …   Danske encyklopædi

  • Dagpåfugleøje — har, som alle insekter, et modstandsdygtigt ydre skelet hudskelet. Kroppen er opdelt i tre afsnit: hoved, bryst og bagkrop. Hovedet har store øjne og bærer følehorn, hvor der findes masser af lugte og sanseorganer, og munddelene. Den har en lang… …   Danske encyklopædi

  • Eremitkrebs — Eremitkrebsen bor i tomme sneglehuse. Den har ikke selv en skal til at beskytte sig. Den slæber rundt med sit lånte hus. En eremitkrebs har en blød bagkrop. En eremitkrebs lever på lavt vand og den er 5 6 cm lang og 2 3 cm høj. Den kravler hen… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”